Δημοφιλείς προσφορές forex brokers: Bonus

Οι επενδυτές που πραγματοποιούν συναλλαγές στην αγορά του forex έχουν στη διάθεσή τους κάποιες προσφορές, τις οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν και να αυξήσουν το κεφάλαιο συναλλαγών τους ή να αξιοποιήσουν δωρεάν υπηρεσίες. Μία από τις πλέον δημοφιλείς προσφορές, βέβαια, είναι αυτή του bonus, η οποία συνοδεύει τις καταθέσεις στο λογαριασμό τους.

Η προσφορά του bonus μπορεί αρχικά να βρεθεί σε δύο μορφές: του bonus της πρώτης κατάθεσης και της επαναφόρτισης λογαριασμού. Η πρώτη αφορά αποκλειστικά σε μέλη του forex broker που τώρα άνοιξαν νέο λογαριασμό και προχωρούν στην πρώτη τους κατάθεση. Η δεύτερη, από την άλλη, αφορά σε όσους έχουν ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη τους κατάθεση και προχωρούν σε επόμενες.

Επιπλέον, κάθε τύπος bonus μπορεί να αξιοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο, από τη στιγμή που θα πιστωθεί στο λογαριασμό ενός επενδυτή. Κάποια είναι διαθέσιμα προς ανάληψη και κάποια μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε κάποιες πτυχές των συναλλαγών.

Το bonus πίστωσης, για παράδειγμα, είναι το μόνο που μπορεί να μεταφερθεί από το λογαριασμό του παίχτη και να εισπραχθεί. Προκειμένου να μπορεί κάποιος να προχωρήσει σε ανάληψή του, όμως, θα πρέπει πρώτα να καλύψει κάποιες απαιτήσεις τζιραρίσματος.

Από την άλλη, bonus όπως αυτό του περιθωρίου δεν είναι διαθέσιμα προς ανάληψη. Μόνος τους σκοπός είναι να αυξήσουν το περιθώριο του επενδυτή σε κάθε συναλλαγή, με αποτέλεσμα να μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές μεγαλύτερου όγκου, μειώνοντας τον κίνδυνο να χάσει τα δικά του χρήματα.

Αντίστοιχα, το bonus σωτηρίας ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που κάποιος επενδυτής έρθει αντιμέτωπος με κλήση περιθωρίου. Αν μια συναλλαγή του φέρει μεγάλες ζημίες και εξαντλήσει το περιθώριό του, το bonus σωτηρίας θα το αντικαταστήσει, διατηρώντας ανοιχτή τη συναλλαγή.

Όσον αφορά στο ύψος κάθε bonus, τέλος, αυτό διαφέρει από forex broker σε forex broker. Μπορεί να αγγίζει ή να ξεπερνά το 100% της κατάθεσης, ενώ μπορεί να είναι και μικρότερο. Κάθε bonus, μάλιστα, έχει και ένα ανώτατο όριο. Πρόκειται για λεπτομέρειες που κάθε επενδυτής θα πρέπει να γνωρίζει, πριν διεκδικήσει κάποιο από αυτά.

Δείτε και :

Τροφοδοσία του λογαριασμού Forex μέσω τραπεζικού εμβάσματος

Τροφοδοσία του λογαριασμού Forex με e-wallet

Τροφοδοσία του λογαριασμού Forex με πιστωτική/χρεωστική κάρτα