Επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης: Η αυτόματη διόρθωση της τάσης

Οι συναλλαγές στην αγορά του forex βασίζονται στις κινήσεις μιας ισοτιμίας, η οποία, ανάλογα με τη συμπεριφορά της αγοράς, μπορεί να κυμαίνεται σε ανοδικά ή καθοδικά επίπεδα. Η άνοδος μιας τιμής επηρεάζει κυρίως τους επενδυτές που κατέχουν ένα ζεύγος και δίνει μεγαλύτερη αξία στη συναλλαγή τους, έως το χρονικό σημείο που θα πουλήσουν το ζεύγος. Αντίθετα, η κάθοδος μιας τιμής επηρεάζει αυτούς που προσανατολίζονται στο να αγοράσουν ένα ζεύγος και οι οποίοι περιμένουν την κατάλληλη στιγμή, προκειμένου να το αγοράσουν φτηνά και έπειτα να το πουλήσουν ακριβότερα.

Όλες αυτές οι κινήσεις μιας ισοτιμίας, λοιπόν, δεν πραγματοποιούνται στην τύχη, αλλά σύμφωνα με τις επιταγές της αγοράς και το νόμο της προσφοράς και ζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι μέρος της αγοράς είναι και οι ίδιοι οι επενδυτές, αφού οι παραγγελίες των συναλλαγών τους επηρεάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό τις κινήσεις μιας ισοτιμίας.

Και σε αυτό το ρόλο των επενδυτών βασίζεται και το φαινόμενο των επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης. Τα επίπεδα αυτά αποτελούν ουσιαστικά σημεία στο γράφημα της κίνησης μιας ισοτιμίας, τα οποία εμποδίζουν μια ανοδική τάση να κινηθεί κι άλλο προς τα πάνω και μια καθοδική κι άλλο προς τα κάτω. Μπορούν να παρομοιαστούν με το ταβάνι και τον πάτο της τιμής μιας ισοτιμίας.

Η εμφάνιση αυτών των σημείων βασίζεται στο νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Αναλυτικότερα, καθώς μια τιμή κινείται (όχι σε ευθεία γραμμή, αλλά σε σχηματισμό ζιγκ-ζαγκ) ανοδικά, μπορεί να συναντήσει το ανώτατο σημείο, το οποίο δε μπορεί να ξεπεράσει. Η αδυναμία της να ξεπεράσει αυτό το σημείο οφείλεται στη συμπεριφορά των επενδυτών, οι οποίοι ξεκινούν σε αυτό το σημείο να πωλούν το ζεύγος τους. Μόλις οι πωλητές ξεπεράσουν τους αγοραστές (και οι ίδιοι οι αγοραστές ξεκινήσουν με τη σειρά τους να πωλούν), η τιμή δε μπορεί να αυξηθεί παραπάνω, καθώς έχει βρει το επίπεδο αντίστασης.

Αντίστοιχα, όταν μια ισοτιμία κατρακυλά, θα φτάσει σε ένα σημείο που η τιμή της θα σταματήσει να μειώνεται. Μόλις οι περισσότεροι επενδυτές ξεκινήσουν να αγοράζουν σε χαμηλή τιμή το ζεύγος, προκειμένου να το πουλήσουν, μόλις η ισοτιμία αυξηθεί ξανά, η τιμή του θα αρχίζει να ανεβαίνει, συναντώντας ένα επίπεδο υποστήριξης.

Εντοπίζοντας, λοιπόν, τα επίπεδα αντίστασης και υποστήριξης, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν την αρχή μιας τάσης και να την εκμεταλλευτούν, μέσω των συναλλαγών τους.