Επιμένει στην απαγόρευση των binary options η Ευρωπαϊκή Ένωση

Όπως φαίνεται, σύντομα η δυνατότητα αγοράς binary options θα είναι αδύνατη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού οι αρμόδιες Αρχές αποφάσισαν να εισάγουν νέους κανονισμούς που θα απαγορεύουν την πώληση των συγκεκριμένων οικονομικών προϊόντων. Την απόφαση πήρε και ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, απαγορεύεται η διάθεση, προώθηση και πώληση binary options σε πελάτες λιανικής. Παράλληλα, θα τεθούν ταυτόχρονα σε ισχύ νέοι περιορισμοί για τη διάθεση CFDs, καθώς και αλλαγές στις συναλλαγές στην αγορά του forex.

Απαγόρευση των binary options

H πώληση binary options γνώρισε τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, αλλά οι αντιδράσεις ήταν πολλές. Εξετάζοντας τη λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών αποφάσισε να απαγορεύσει πλήρως την πώλησή τους, αλλά και κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την απόκτησή τους από πελάτες λιανικής.

Περιορισμοί στα CFDs

Παράλληλα, με γνώμονα την προστασία των επενδυτών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών αποφάσισε να εισάγει νέους περιορισμούς στις επενδύσεις που αφορούν σε CFDs. Τέτοιοι περιορισμοί αφορούν στα επίπεδα μόχλευσης, στα συμβόλαια που αφορούν κρυπτονομίσματα, στην εξάντληση του περιθωρίου και στην προστασία αρνητικού υπολοίπου (η οποία θα είναι στο εξής υποχρεωτική), στην προώθηση των επενδυτικών προϊόντων και σε άλλους βασικούς τομείς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, τα παραπάνω μέτρα είναι απαραίτητα, προκειμένου να προστατευθούν οι καταναλωτές και να κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό το ρίσκο που κρύβουν τα συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα.