Μετακύλιση (Rollover)

Οι συναλλαγές στην αγορά του Forex πραγματοποιούνται ουσιαστικά δωρεάν, χωρίς προμήθειες και άλλες χρεώσεις των online παρόχων υπηρεσιών, οι οποίοι επωφελούνται συνήθως αποκλειστικά από το spread, τη διαφορά, δηλαδή, ανάμεσα στην τιμή πώλησης και την τιμή ζήτησης ενός ζεύγους.

 

Ωστόσο, οι επενδυτές που διατηρούν ανοιχτή μια θέση και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και τα ισχύοντα επιτόκια. Το επιτόκιο που θα χρεωθεί στο λογαριασμό ενός επενδυτή κατά τη διάρκεια της νύχτας (εφόσον η θέση του παραμένει ανοιχτή) ονομάζεται μετακύλιση και αποτελεί μια ακόμη πιθανή χρέωση.

Τι σημαίνει όμως “πιθανή” χρέωση; Σημαίνει πως η μετακύλιση μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως χρέωση, αλλά και ως όφελος για τον επενδυτή! Ο ρόλος της εξαρτάται από τα επιτόκια που ισχύουν για το κάθε νόμισμα του ζεύγους που αγόρασε ο επενδυτής. Κάποιος που αγόρασε για παράδειγμα το ζεύγος EUR/USD, έχει πουλήσει δολάρια για να αποκτήσει ευρώ. Αν το επιτόκιο στο ευρώ είναι 3,2% και στο δολάριο 1,9%, τότε έχει κέρδος και το επιτόκιο πιστώνεται στο λογαριασμό του στο τυπικό κλείσιμο της ημέρας για την αγορά (στην Ελλάδα, η ώρα αυτή είναι τα μεσάνυχτα). Αντίστοιχα, αν πούλησε το δολάριο, το νόμισμα με το χαμηλότερο επιτόκιο, η μετακύλιση θα χρεωθεί στο λογαριασμό του, για κάθε ημέρα που η θέση του παραμένει ανοιχτή.

Η μετακύλιση, λοιπόν, μπορεί να αποτελέσει μια μορφής έμμεσης χρέωσης, αλλά και κέρδους. Ειδικά στην περίπτωση που ο επενδυτής δεν αναμένει σοβαρές διακυμάνσεις στην ισοτιμία ενός ζεύγους, μπορεί να διατηρήσει ανοιχτή τη θέση του και να επωφεληθεί αποκλειστικά από τη θετική μετακύλιση. Ωστόσο, το κέρδος δε μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε αυτή την περίπτωση. Οι υπολογισμοί για το ύψος της μετακύλισης δε γίνονται πάνω στο ποσό της μόχλευσης, αλλά στο πραγματικό ποσό που χρησιμοποίησε ο επενδυτής, με αποτέλεσμα τα επιτόκια να μην αποτελούν μέθοδο για μεγάλο κέρδος.
Αξίζει, τέλος να αναφέρουμε πως τα επιτόκια διαφέρουν πολλές φορές, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών που έχει επιλέξει ο επενδυτής και το ύψος τους μπορεί να αποτελέσει κριτήριο επιλογής.