Τύποι bonus που χαρίζουν οι forex brokers

Κάθε forex broker έχει φροντίσει, ώστε να προσελκύσει νέα μέλη στην ιστοσελίδα του, αλλά και να διατηρήσει δραστήρια τα υπάρχοντα, μέσω κάποιων bonus που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα bonus αυτά προσφέρουν χρήματα στους επενδυτές, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις συναλλαγές τους ή ακόμη και να μεταφέρουν από το λογαριασμό τους.

Τα bonus αυτά αφορούν αποκλειστικά στις καταθέσεις των μελών μιας ιστοσελίδας και μπορούν να βρεθούν σε διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τον forex broker και τις προϋποθέσεις που τα συνοδεύουν. Σε γενικές γραμμές, όμως, τα κριτήρια διαχωρισμού τους είναι δύο: σύμφωνα με το σε ποιους επενδυτές απευθύνονται και σύμφωνα με το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Το πρώτο κριτήριο διαχωρίζει τους δικαιούχους ενός bonus σε δύο κατηγορίες. Τα νέα και τα υπάρχοντα μέλη. Αν το bonus αφορά μόνο στην πρώτη κατάθεση ενός μέλους, αυτό σημαίνει ότι κάποιος που έχει ήδη ανοίξει λογαριασμό και έχει ήδη μεταφέρει χρήματα σε αυτόν δεν το δικαιούται. Αντίστοιχα, ένα bonus που απευθύνεται σε υπάρχοντα μέλη (γνωστό και bonus επαναφόρτισης ή reload ή recharge bonus) το δικαιούνται όλοι όσοι προχωρούν στην επόμενή τους κατάθεση.

Το δεύτερο κριτήριο διαχωρίζει τα bonus ανάλογα με το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Άλλωστε, δεν είναι όλα τα bonus ίδια και τα χρήματα δεν είναι πάντοτε διαθέσιμα για ανάληψη ή για ενίσχυση των συναλλαγών.

Το bonus πίστωσης, για παράδειγμα, είναι το μόνο που οι επενδυτές μπορούν να μεταφέρουν από το λογαριασμό τους, εφόσον πρώτα καλύψουν τις προϋποθέσεις τζιραρίσματος. Αυτές απαιτούν τη χρήση του ποσού σε συναλλαγές, πριν γίνει διαθέσιμο σε ανάληψη. Το συγκεκριμένο bonus, βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις συναλλαγές.

Το bonus περιθωρίου, από την άλλη, δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο για να αυξήσει κάποιος το περιθώριο των συναλλαγών του. Δεν είναι διαθέσιμο προς ανάληψη και οι επενδυτές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για να αυξήσουν το ύψος του περιθωρίου τους, αποκτώντας δυνατότητες για αύξηση της μόχλευσης και του όγκου μιας συναλλαγής.

Ιδιαίτερα δημοφιλές, τέλος, είναι και το bonus σωτηρίας, το οποίο επιτελεί επίσης έναν και μόνο σκοπό. Αυτός είναι η “σωτηρία” της συναλλαγής, σε περίπτωση που έχει επέλθει ζημία και πλησιάζει η κλήση περιθωρίου. Σε αυτή την περίπτωση, το bonus σωτηρίας ενεργοποιείται αυτόματα, αυξάνοντας ξανά το ύψος του περιθωρίου και διατηρώντας ανοιχτή τη συναλλαγή.

Δείτε επίσης:

κατάθεση/ανάληψη μέσω τραπεζικού εμβάσματος

κατάθεση/ανάληψη με e-wallet

κατάθεση/ανάληψη με πιστωτική/χρεωστική κάρτα