Τύποι bonus στην αγορά του Forex

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείες που παρέχουν online υπηρεσίες στην αγορά του Forex είναι, φυσικά, μεγάλος και έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών, αλλά και την ανακοίνωση γενναιόδωρων προσφορών. Χάρη σε αυτές, μια εταιρεία μπορεί να ξεχωρίσει εύκολα από τον ανταγωνισμό και να προσελκύσει νέα μέλη.

Η συχνότερη κατηγορία προσφορών αφορά στα bonus που δίνονται στα νέα μέλη, μετά από την πρώτη τους κατάθεση. Οι εταιρείες ανακοινώνουν το ύψος του bonus και οι επενδυτές δεν έχουν παρά να το διεκδικήσουν, αφού πρώτα καλύψουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που αφορούν σε συναλλαγές κάποιας συγκεκριμένης αξίας. Τα συχνότερα εξ αυτών είναι τα bonus πίστωσης, περιθωρίου και σωτηρίας, τα οποία μπορούν να φανούν με διαφορετικό τρόπο χρήσιμα στον επενδυτή που τα εξασφάλισε.

Το bonus πίστωσης (credit bonus) είναι και το μόνο που επιτρέπει στον επενδυτή να προχωρήσει σε ανάληψη του ποσού που κέρδισε. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δώρο του forex broker στα νέο μέλος. Ωστόσο, για να προχωρήσει στην ανάληψη αυτού του bonus είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί πρώτα ο απαραίτητος όγκος συναλλαγών. Φυσικά, το συγκεκριμένο bonus μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις συναλλαγές, αλλά και για να αυξήσει το ύψος της μόχλευσης.

Το bonus περιθωρίου (margin bonus), από την άλλη, δεν είναι διαθέσιμο προς ανάληψη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να αυξήσει το ύψος των συναλλαγών ενός επενδυτή. Ο τελευταίος μπορεί να χρησιμοποιήσει χρήματα από το λογαριασμό του και να προσθέσει και ένα ποσοστό του bonus, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητές του, αλλά και το ύψος της μόχλευσης.

Το bonus σωτηρίας (rescue bonus), τέλος, χρησιμεύει στην περίπτωση που ο παίχτης πλησιάσει το σημείο της κλήσης περιθωρίου (margin call). Αν, για παράδειγμα, μια συναλλαγή προκαλέσει μεγάλη ζημία και το περιθώριό του κινδυνεύσει να χαθεί, το ποσό του bonus αυτού το αναπληρώνει, με αποτέλεσμα να παραμείνει ανοιχτή η συναλλαγή.

Όλα τα παραπάνω bonus, λοιπόν, έχουν μεγάλη χρησιμότητα, ωστόσο, κάθε επενδυτής είναι υποχρεωμένος να καλύψει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να τα διεκδικήσει.