Στα υψηλότερα επίπεδα των οχτώ τελευταίων μηνών η τιμή του χρυσού

Η τιμή του χρυσού βρίσκεται σε ανοδική πορεία τις τελευταίες ώρες και έχει καταφέρει να βρεθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων οχτώ μηνών. Σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές, μάλιστα, η ανοδική πορεία του πολύτιμου μετάλλου αναμένεται να συνεχιστεί.

Continue reading Στα υψηλότερα επίπεδα των οχτώ τελευταίων μηνών η τιμή του χρυσού