Ανοδικά, μα υπό πίεση, κινείται η ισοτιμία του GBP/USD

Η ισοτιμία του GBP/USD δέχεται έντονες πιέσεις τις τελευταίες ώρες, πιέσεις που το έχουν οδηγήσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων. Κάποια θετικά οικονομικά αποτελέσματα, όμως, έχουν δώσει στους αγοραστές την ευκαιρία να επαναφέρουν σε υψηλότερα επίπεδα την ισοτιμία του.

Continue reading Ανοδικά, μα υπό πίεση, κινείται η ισοτιμία του GBP/USD