Έντονες πιέσεις δέχεται το EUR/USD

Το EUR/USD δέχεται έντονες πιέσεις τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να έχει φύγει από τα υψηλά σημεία των τελευταίων ημερών και να κινείται στα επίπεδα του 1.1800. Πριν μερικές ώρες, μάλιστα, η ισοτιμία του ζεύγους έπεσε κάτω από το όριο του 1.1800 και βρήκε σημείο στήριξης στο 1.1790.

Continue reading Έντονες πιέσεις δέχεται το EUR/USD