Σε πτωτική πορεία οι δείκτες των αμερικανικών χρηματιστηρίων

Η πτώση των κυριότερων δεικτών των αμερικανικών χρηματιστηρίων συνεχίζεται, με κύριο υπεύθυνο τις συζητήσεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης της οικονομίας. Οι δείκτες κινούνται στους ρυθμούς του πακέτου στήριξης, το οποίο ακόμα δεν έχει συμφωνηθεί, ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο ταλαντεύονται ανάμεσα σε θετικά και αρνητικά αποτελέσματα.

Continue reading Σε πτωτική πορεία οι δείκτες των αμερικανικών χρηματιστηρίων